بررسی ماسک پزشکی رملا

ماسک پزشکی

ماسک پزشکی چیست؟ ماسک پزشکی از نفوذ ذرات به داخل مجرای تنفسی پزشکان و پرستاران جلوگیری میکند. از این ماسک ها هنگام معاینه بیماران و حین عمل جراحی استفاده میشود تا ذرات وارد مجرای تنفسی پزشکان و مریضان و پرسنل بیمارستان نشود. این روزها از ماسک های پزشکی علاوه بر مصارف پزشکی برای مصارف عمومی […]