Shayamed

Remla Ionic Mask

Shayamed

Remla Ionic Mask

محصولات

شرکت فناوران شایامد

تولید کننده تجهیزات پزشکی

۹۰ جعبه ۲۰ عددی(۱۸۰۰ عدد)
مبلغ عددی: ۶۵۰ تومان
مبلغ کارتن مادر:۱/۱۷۰/۰۰۰ تومان

۴۰ جعبه ۵۰ عددی(۲۰۰۰ عدد)
مبلغ عددی: ۶۵۰ تومان
مبلغ کارتن مادر: ۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان

۹۰ جعبه ۲۰ عددی(۱۸۰۰ عدد)
مبلغ عددی: ۵۰۰ تومان
مبلغ کارتن مادر:۹۰۰/۰۰۰ تومان

 

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× تماس با ما